Graficzny nagłówek podstrony

Posiedzenia Komitetu

W myśl przyjętego przez Radę Miasta Leszna Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, posiedzenia Komitetu zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał. W naszym przypadku spotkania odbywają się średnio co miesiąc, wyłączając okres letnich wakacji. Posiedzenia mają charakter jawny. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który zamieszamy każdorazowo w niniejszej zakładce. 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk