Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 15 czerwca 2018

Porozumienie partnerskie

Zdjęcie, Porozumienie partnerskie

W mijającym tygodniu zostało podpisane porozumienie między Miastem Lesznem a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z planowaną przebudową i rozbudową przejścia podziemnego pod dworcem kolejowym w Lesznie.

Partnerzy porozumienia deklarują współpracę przy realizacji podziemnego połączenia pieszego między centrum Leszna, dworcem i dzielnicą Zatorze. Pierwszym etapem prac będzie przebudowa i rozbudowa istniejącego tunelu w kierunku wschodnim wraz z budową placu przed wyjściem i przebudową układu drogowego. Kolejne etapy to rozbudowa w kierunku zachodnim.

Pierwszy etap prac zostanie wykonany w oparciu o „Studium wykonalności przejść pieszych łączących centrum Leszna z Dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – studium wariantowe”, które zostało sporządzone przez Miasto Leszno w ramach realizacji projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. Zostanie wykorzystany wariant studium mówiący o przedłużeniu istniejącego tunelu kolejowego.

Prace nad dokumentacją rozpoczną się po przekazaniu przez PKP S.A. na rzecz Miasta Leszna gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk