Graficzny nagłówek podstrony

Poradnik dobrych praktyk szyldowych

Nie masz pomysłu na szyld reklamowy – skorzystaj z Przewodnika! Przewodnik ma za zadanie pokazać, że dobre praktyki to zestaw możliwości pozwalający stworzyć szyld, łączący najlepsze dopasowanie do charakteru prowadzonej działalności oraz wpasowujący się w charakter miasta i jego architektury.

W odniesieniu do czasów historycznych, kiedy zaczęto świadczyć usługi, a miejscem ich wykonywania stały się budynki, zaistniała potrzeba poinformowania o tym fakcie potencjalnych klientów. Tak powstała informacja wizualna w najprostszej postaci - czyli szyld.

Wraz z rozwojem nowych technologii, a zwłaszcza pojawieniem się tworzyw sztucznych, nastąpił gwałtowny rozwój nowych technik stosowanych przy produkcji szyldów.

Obecnie w wielu miejscach przestrzeni miejskich nastąpił niekontrolowany rozwój szyldów, reklam, banerów, tablic reklamowych itp. Ich intensywność i nagromadzenie jest tak duże, że poszczególne informacje stają się nieczytelne, a informacja wizualna stała się jednym z elementów powodujących jakościową degradację przestrzeni miejskiej.

Z tych powodów władze wielu miast stanęły przed koniecznością skodyfikowania i uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem reklamy i informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej.

W Lesznie podjęto uchwałę w sprawie „ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”, zwaną w skrócie krajobrazową.

Estetyka miasta, jego koloryt, jakość zastosowanych w nim rozwiązań ma również niebagatelny wpływ na rozwój świadomości plastycznej następnych pokoleń.

Dlatego na nas wszystkich spoczywa obowiązek dbałości o wspólne dobro, jakim jest wygląd naszego miasta. Elementami, na których estetyczną jakość możemy wpływać są między innymi szyldy.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk