Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 30 września 2016

Pomysły na Zieloną i Bracką

Zdjęcie, Pomysły na Zieloną i Bracką

29 września br. rozstrzygnęliśmy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie. Zwyciężyła praca biura architektonicznego z Warszawy.

W przewidzianym w regulaminie konkursu terminie w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna zostały złożone trzy prace konkursowe. Wszystkie spełniały wymogi określone w regulaminie konkursu. Komisja oceniała prace pod kątem ich oryginalności, spójności koncepcji, uniwersalności przestrzeni publicznych, funkcjonalności, atrakcyjności elementów architektonicznych, kompozycji poszczególnych elementów i realności realizacji planowanych rozwiązań.

Najwyżej oceniono propozycję CO-UP STUDIO: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Tomasz Stanisławczyk z Warszawy, która otrzymała 88,82 pkt. na 100 możliwych do zdobycia. Ze względu na znaczną różnicę w ilości przyznanych punktów pomiędzy zwycięską pracą a drugą w kolejności, postanowiono nie przyznać II nagrody. Korzystając z zapisów punktu 15.5 regulaminu, Sąd konkursowy przyznał dwie równorzędne III nagrody dla pracy autorstwa Pawła Woźniaka z Wrocławia oraz pracy nadesłanej przez INARKO BIURO ARCHITEKTONICZNE A. Duda & H. Zubel Sp. z o.o. z Gliwic. Obie prace uzyskały zbliżoną ilość punktów.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu i wizualizacje pomysłów architektów w załącznikach do tego artykułu.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-10-05 08:20:43
0 Koszyk