Graficzny nagłówek podstrony

Połączenie centrum miasta z dworcem PKP i dzielnicą Zatorze

Powstało opracowanie pn. „Studium wykonalności przejść pieszych łączących centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe”. Przedstawiono w nim i przeanalizowano trzy możliwości połączenia dwóch części miasta:
A. Przedłużenie istniejącego tunelu kolejowego,
B. Połączenie nadziemne – ciągłą kładką, od Centrum do Zatorza, z zejściami na plac przed Dworcem oraz na perony 1 i 2. Kładka zadaszona i oszklona.
C. Nowy pasaż podziemny z dodatkowym programem obsługi pasażerów i drobnymi punktami usługowo-handlowym; nowa „BRAMA DO MIASTA”; praktycznie – będzie to nowy dworzec spełniający w zasadzie wszelkie współczesne standardy obsługi podróżnych.

Ze względów ekonomicznych, funkcjonalnych i realizacyjnych, rekomendowanym w opracowaniu rozwiązaniem był wariant A.

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk