Graficzny nagłówek podstrony

Pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji

W 2017 roku opracowano "Koncepcję działań w sferze społecznej jako element działań rewitalizacyjnych pobudzających aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji".

Elementami poprzedzającymi stworzenie koncepcji było:

  • przeprowadzenie badań dotyczących problemów społecznych (badania ilościowe - techniką wywiadów bezpośrednich i techniką ankiety audytoryjnej oraz badania jakościowe – wywiady pogłębione z mieszkańcami obszaru, z asystentami rodzin lub pracownikami socjalnymi oraz z osobami bezdomnymi), sporządzenie raportu z badań,
  • opracowanie koncepcji uwzględniającej wyniki przeprowadzonych badań – zorganizowano spotkania i warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, głównie tych, które działają w sferze społecznej
  • opracowanie Planu pomocy osobom bezdomnym w myśl autorskiej koncepcji Miserart, która stanowiła część „Koncepcji działań w sferze społecznej jako element działań rewitalizacyjnych pobudzających aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji” (zorganizowano spotkania i warsztaty, w tym: wizyta studyjna do siedziby Miserart we Wrocławiu, organizacja dwóch spotkań – z osobami bezdomnymi i przedstawicielami instytucji działających w sferze społecznej oraz organizacja warsztatów ze streetworkerami)

W ramach prac nad stworzeniem koncepcji, organizacje pozarządowe zgłaszały swoje pomysły na działania pobudzające aktywność mieszkańców. Jednym z nich, który udało się z powodzeniem realizować była Świetlica Podwórkowa KROKUS – zajęcia prowadzone przez organizację pozarządową w mobilnym namiocie w centrum miasta. Ich celem jest integrowanie dzieci i rodziców, rozbudzanie ciekawości poznawczej, nauka ciekawych sposobów spędzania czasu, podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowanie prawidłowych nawyków, postaw, integrowanie osób z różnych środowisk, umożliwianie wymiany informacji i doświadczeń. Świetlica Podwórkowa to także miejsce, w którym można uzyskać informacje (ulotki, informacja przekazywana ustnie) o dostępnych w Lesznie i okolicy formach pomocy dla rodzin, aktywnościach dla rodzin i dzieci itp., a także porady wychowawcze.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk