Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2021 09 lipca 2021

Piknik Wielkopolska Wiaruchna

Zdjęcie, Piknik Wielkopolska Wiaruchna

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Piknik Wielkopolska Wiaruchna

Obszar wnioskowanych działań: 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia Zatorze

Opis zadania:

W ramach zadania odbędzie sie piknik z elementami gwary i obrzedów welkopolskich. piknik jest planowany w dniu 12 września 2021r. 

Cel zadania:

Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, podkreślenie wspólnoty i stosunków dobrosąsiedzkich.

Termin realizacji:

lipiec - październik 2021

Całkowity planowany koszt zadania:

11 920,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 200,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 400,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

7 320,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Kultury i Sportu

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-09-16 08:54:25
0 Koszyk