Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 21 maja 2018

Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne!

Zdjęcie, Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne!

Do 12 czerwca 2018 roku organizacje pozarządowe składać mogą oferty w otwartym konkursie ofert.

W dniu dzisiejszym startuje konkurs ofert dotyczący zadań dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkańców, integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na:
a) wspieraniu rozwoju osobistego mieszkańców obszaru rewitalizacji i budowaniu lub odbudowaniu poczucia własnej wartości 

b) wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania
c) kontynuacji realizacji działań wynikających z ekspertyzy w ramach komercjalizacji pustych lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji

Na dotacje dla tych zadań w ramach powyższych konkursów przewidziano w budżecie Miasta Leszna kwotę 25.000 zł.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/4121/pr-524-5-2018
oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna: kplewka@leszno.pl, tel. 65 529 46 35. Na oferty czekamy do 12 czerwca, do godz. 15.00.

Zapraszamy do składania ofert!

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk