Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 12 kwietnia 2016

Otwarty Konkurs Ofert - wsparcie realizacji zadań publicznych

Grupa piechurów podczas wydarzenia Pieszo przez Leszno - Region.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny turystyki i rekreacji

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,
  • organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Miasta Leszna na terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego ,
  • działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
  • kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych Miasta Leszna.

Kto może ubiegać sięo dofinansowanie:

  • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
  • inne organizacje prowadzące działąlność pożytku publicznego

Kwota dofinansowania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i rekreacji w 2016roku przeznaczono 15 000 zł.

Termin składania ofert:

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia do godziny 15:00  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Leszna, ul Kaziemierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 1): z Katarzyna Czyżak, Informacja Turystyczna, tel. 65 529 81 91, kczyzak@leszno.pl.

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Otwarty_konkurs_ofert_-_wsparcie_realizacji_zadan_publicznych_2016.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Czyżak, Informacja Turystyczna, tel. 65 529 81 91, kczyzak@leszno.pl.
Szczegółowe informacje oraz załączniki można pobrać w poniższym linku:
źródło: www.bip.leszno.pl
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk