Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 lipca 2020

Oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie

Zdjęcie, Oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie

Zadanie w trakcie realizacji

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców  

Opis zadania:

Zadanie ma polegać na zamontowaniu pięciu lamp oświetleniowych na ulicy Iglastej

Cel zadania:

Oświetlenie ulicy Iglastej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców 

Całkowity planowany koszt zadania:

30 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

9 000,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

21 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Inwestycji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk