Graficzny nagłówek podstrony

Ogródki gastronomiczne

Nierozłącznym elementem krajobrazu leszczyńskiej starówki są ogródki wiedeńskie, których klimat jest w sezonie wiosenno - letnim magnesem dla licznej rzeszy leszczynian i turystów. To właśnie tutaj przez połowę każdego roku kwitnie życie kulturalne i towarzyskie w Lesznie.
Trudno zaprzeczyć, że wyjątkowo smakuje czas spędzony w cieniu pokaźnych parasoli przy orzeźwiających i aromatycznych napojach oraz niebiańskim asortymencie z menu miejscowej kuchni, a wszystko to w otoczeniu zabytkowej, jedynej w swoim rodzaju, architektury...

Ogródki wiedeńskie funkcjonują w oparciu o odpowiedni regulamin (dostępny poniżej, w plikach do pobrania), a każdy właściciel lokalu, który zechce poszerzyć ofertę o ogródek wiedeński zobowiązany jest spełnić szereg wymogów. Wszystko po to, żeby każdy gość ogródka mógł się czuć bezpiecznie i komfortowo.

W lutym 2022 roku przyjęto zmieniony regulamin funkcjonowania ogródków wiedeńskich.

Wśród nowych zapisów znalazły się, m.in. te związane z możliwością umieszczania ogródków wiedeńskich po północnej stronie rynku oraz terminem składania wniosków - obecnie wnioski należy składać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem uruchomienia ogródka wiedeńskiego.

Do wniosku o zawarcie umowy na najem należy dołączyć:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją ogródka,
 • projekt graficzny ogródka uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
 • pozytywną opinię w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych,
 • oświadczenie, że lokal posiada co najmniej 20 miejsc siedzących,
 • potwierdzenie o posiadaniu pełnego zaplecza sanitarnego,
 • oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do Urzędu Miasta Leszna z tytułu prowadzenia ogródka wiedeńskiego na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy prowadzący ogródek wiedeński w roku poprzedzającym złożenie wniosku i zamierzający prowadzić ogródek wiedeński na niezmienionych zasadach załączają do wniosku tylko te dokumenty, które wymagają aktualizacji.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25 marca 2022r. ustalona została wysokość opłat z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie funkcjonowania ogródków wiedeńskich:

 1. w celu prowadzenia działalności gospodarczej:
  1. w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik i listopad, w wysokości 0,40 zł netto dziennie za 1 m2 powierzchni,
  2. w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień, w wysokości 0,80 zł netto dziennie za 1 m2 powierzchni,
 2. w celu budowy i rozbiórki ogródka wiedeńskiego, w zryczałtowanej wysokości 1 zł netto za cały okres korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie z tego tytułu.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Koszyk