Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 07 grudnia 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zdjęcie, Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Od 14 grudnia br. rozpoczynamy miesięczne konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji - organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Leszna.

W październiku br. Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży. Kolejnym jej etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego, który będzie stanowił łącznik między urzędem a mieszkańcami.

W myśl ustawy o rewitalizacji z 2015r. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.
W jego skład wejdą m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz innych części miasta, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i właściciele nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji publicznych.
Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustalimy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.
Konsultacje społeczne rozpoczną się 14 grudnia 2017 r i potrwają do 13 stycznia 2018r. do godz. 15.00. 
Swoje uwagi, opinie i propozycje mieszkańcy będą mogli składać poprzez:
Wypełnienie i dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna: Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,
przesłanie wypełnionego formularza elektronicznie, na adres: rewitalizacja@leszno.pl bądź przez portal www.konsultacje.leszno.pl
udział w innych formach konsultacji:
1) Konferencja i zbieranie uwag w postaci ankiet – 14.12.2017r. w godz.  10.00 – 14.00 w Ratuszu w Lesznie,
2) Spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami – 8.01.2018 r., godz. 14.00 – 16.00 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1,
3) Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami 
i mieszkańcami – 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1.
Zachęcamy do aktywnego udziału! 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Leszna, pod nr telefonu 65 529 46 35 lub mailowo: rewitalizacja@leszno.pl.

W myśl ustawy o rewitalizacji z 2015r. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

W jego skład wejdą m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz innych części miasta, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i właściciele nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustalimy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.

Konsultacje społeczne rozpoczną się 14 grudnia 2017 r i potrwają do 13 stycznia 2018r. do godz. 15.00. 

Swoje uwagi, opinie i propozycje mieszkańcy będą mogli składać poprzez:

  • Wypełnienie i dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna: Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,
  • przesłanie wypełnionego formularza elektronicznie, na adres: rewitalizacja@leszno.pl bądź przez portal www.konsultacje.leszno.pl
  • udział w innych formach konsultacji:

1) Konferencja i zbieranie uwag w postaci ankiet – 14.12.2017r. w godz.  10.00 – 14.00 w Ratuszu w Lesznie,

2) Spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami – 8.01.2018 r., godz. 14.00 – 16.00 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1,

3) Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami i mieszkańcami – 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1.

Obwieszczenie o ogłoszeniu konsultacji społecznych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Leszna TUTAJ

Zachęcamy do aktywnego udziału! 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Leszna, pod nr telefonu 65 529 46 35 lub mailowo: rewitalizacja@leszno.pl.

 

Pliki do pobrania:
Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-12-11 11:17:40
0 Koszyk