Graficzny nagłówek podstrony
Ogłoszenia ochrona zdrowia 13 maja 2022

Szukamy wykonawcy "Programu Wspierania Leczenia Niepłodności"

Lekarz trzymający dokumenty i długopis w rękach

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 19/5/2022 z dnia 12 maja 2022 r. ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program Wspierania Leczenia Niepłodności Mieszkańców Miasta Leszna na rok 2022”

Szczegółowe warunki konkursu dla oferentów znajdują się na stronie:

http://bip.leszno.pl/zarzadzenie/9417/zarzadzenie-nr-19-5-2022 

 

 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 31 maja 2022 r., do godz. 10:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 14.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2022 r., o godz. 10:15. 

 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-05-13 14:47:42
0 Koszyk