Graficzny nagłówek podstrony

Ogłoszenia ochrona zdrowia

13 maja 2022

Szukamy wykonawcy "Programu Wspierania Leczenia Niepłodności"

Lekarz trzymający dokumenty i długopis w rękach

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 19/5/2022 z dnia 12 maja 2022 r. ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program Wspierania Leczenia Niepłodności Mieszkańców Miasta Leszna na rok 2022”

16 maja 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert – „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert – „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

Prezydent Miasta Leszna zarządzeniem nr 202/2019 z dnia 16 maja 2019 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019.

16 maja 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert - „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r

Ogłoszenie o konkursie ofert - „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r

Prezydent Miasta Leszna zarządzeniem nr 200/2019 z dnia 16 maja 2019 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r.

29 kwietnia 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688) oraz uchwały nr LIII/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

19 kwietnia 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

Prezydent Miasta Leszna zarządzeniem nr 158/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” w 2019 roku obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.

04 kwietnia 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert - „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019r

Ogłoszenie o konkursie ofert - „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019r

Prezydent Miasta Leszna zarządzeniem nr 139/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r.

01 lutego 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr LIII/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

08 stycznia 2019

Wyniki konkursu na realizację zadań: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii

Wyniki konkursu na realizację zadań: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert na zadania w roku 2019 – obszar działania: ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii został rozstrzygnięty.

18 grudnia 2018

Rejestr otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Rejestr otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Zakończono nabór na otwarty konkurs ofert na zadania w roku 2019 – obszar działania: ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.

0 Koszyk