Graficzny nagłówek podstrony

Ogłoszenia ochrona zdrowia

01 lutego 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr LIII/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

08 stycznia 2019

Wyniki konkursu na realizację zadań: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii

Wyniki konkursu na realizację zadań: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert na zadania w roku 2019 – obszar działania: ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii został rozstrzygnięty.

18 grudnia 2018

Rejestr otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Rejestr otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Zakończono nabór na otwarty konkurs ofert na zadania w roku 2019 – obszar działania: ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.

23 listopada 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w roku 2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały nr LIlI/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

04 maja 2018

Ogłoszenie o konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Ogłoszenie o konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Prezydent Miasta Leszna zarządzeniem nr 204/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2018.

11 kwietnia 2018

Konkurs na rehabilitację seniorów

Konkurs na rehabilitację seniorów

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”.

20 czerwca 2017

Ogłoszenie o II konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Ogłoszenie o II konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 288/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. ogłosił II konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2017”

30 maja 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert- Program leczenia niepłodności

Ogłoszenie o konkursie ofert- Program leczenia niepłodności

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 233/2017 z dnia 26 maja 2017 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2017”

16 marca 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert - ochrona i promocja zdrowia

Ogłoszenie o konkursie ofert - ochrona i promocja zdrowia

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017r. na zadania z zakresu prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców oraz wspierania działań w zakresie pomocy hospicyjnej i paliatywnej świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna.

0 Koszyk