Graficzny nagłówek podstrony

Oferty inwestycyjne Miasta Leszna

Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny
w STREFIE INWESTYCYJNEJ I.D.E.A.:

Nr oferty Ulica Powierzchnia w m2 Obecna forma użytkowania Przeznaczenie terenu Lokalizacja

Oferta do pobrania

1.

ul. Usługowa 26 929 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Oferta do pobrania

7.

ul. Energetyków/Geodetów 13 202 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyzej 2000 m2 Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Oferta do pobrania

8.

ul. Budowlanych 15 830 Teren zalesiony Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

 

Tereny przeznaczone pod handel i usługi:

Oferta do pobrania

21.

Al. Krasińskiego 5 981 Teren częściowo zabudowany Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek oraz ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego z częścią podziemną jedno- lub dwukondygnacyjną. centrum miasta

Oferta do pobrania

22.

ul. Kąkolewska 5 850 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w szczególności: parkingów,  w tym dla samochodów ciężarowych, garaży, stacji obsługi pojazdów, stacji benzynowych z usługami towarzyszącymi, samodzielnych usług handlu, gastronomii, rozrywki. Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

23.

ul. Myśliwska  3 762 Teren niezabudowany Nieruchomość przeznaczona pod czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na części tej nieruchomości usług oraz pod zabudowę usług handlu i gastronomii. Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

27.

ul. Osiecka 2 886 Teren niezabudowany Teren usług w zakresie handlu (bez prawa zabudowy kubaturowej) Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

28.

ul. Juranda 1 560 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

29.

ul. Juranda 1 292 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

30.

ul. Juranda 2 803 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

31.

ul. Juranda 2 771 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-10 10:26:15
0 Koszyk