Graficzny nagłówek podstrony

Oferta inwestycyjna

Produkcja, składy, magazyny, zabudowa usługowa

 

Nr oferty Ulica Pow. m2 Obecna forma użytkowania Przeznaczenie terenu Lokalizacja na planie Leszna Foto

1.

(oferta do pobrania)

ul. Usługowa/Geodetów

Teren znajduje się w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”.
76 318 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

2.

(oferta do pobrania)

ul. Usługowa/Budowlanych 19 987 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

5.

(oferta do pobrania)

ul. Architektów/Meliorantów 32 799 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

6.

(oferta do pobrania)

ul.Geodetów 39 935 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i stacji paliw z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

7.

(oferta do pobrania)

ul. Energetyków/Geodetów 17 361 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000m² Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

8.

(oferta do pobrania)

ul. Budowlanych 15 830 Teren tymczasowo zalesiony Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Strefa Inwestycyjna
I.D.E.A.
Foto

15.

(oferta do pobrania)

ul. Wilkowicka 17 138 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod funkcję składowo-przemysłową Strefa Przemysłowa VASA (północno-zachodnia część miasta) Foto

Handel i usługi

 

Nr Ulica Pow. m2 Obecna forma użytkowania Przeznaczenie terenu Lokalizacja na planie Leszna Foto

11.

(oferta do pobrania)

ul. Henrykowska 18 635 Teren niezabudowany Teren usług sportu i rekreacji, usług mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług handlu i gastronomii. Zaborowo (południowa część miasta) Foto

12.

(oferta do pobrania)

ul. Złotnicza 13 887 Teren niezabudowany Usługi handlu i gastronomii. Zaborowo (południowa część miasta) Foto

14.

(oferta do pobrania)

ul. Estkowskiego 3 910 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej wschodnia część miasta Foto

16.

(oferta do pobrania)

ul. Estkowskiego 5 792 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej wschodnia część miasta Foto

17.

(oferta do pobrania)

ul. Siewna 2 076 Teren niezabudowany Teren usług handlu, kultury, administracji publicznej, obsługi bankowej, poczty i łączności. zachodnia część miasta Leszno-Strzyżewice Foto

18.

(oferta do pobrania)

ul. Siewna 5 827 Teren niezabudowany Teren sportu i rekreacji zachodnia część miasta Leszno-Strzyżewice Foto

19.

(oferta do pobrania)

ul. Gen. Grota - Roweckiego 5 938 Teren niezabudowany Teren usług (biura, usługi komercyjne). centrum Foto

21.

(oferta do pobrania)

Al. Krasińskiego 5 945 Teren częściowo zabudowany Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek oraz ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego z częścią podziemną jedno- lub dwukondygnacyjną. centrum Foto

22.

(oferta do pobrania)

ul. Kąkolewska 5 850 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w szczególności: parkingów, w tym dla samochodów ciężarowych, garaży, stacji obsługi pojazdów, stacji benzynowych z usługami towarzyszącymi, samodzielnych usług handlu, gastronomii, rozrywki. wschodnia część miasta Foto

23.

(oferta do pobrania)

ul. Myśliwska 3 762 Teren niezabudowany Nieruchomość przeznaczona pod czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na części tej nieruchomości usług oraz pod zabudowę usług handlu i gastronomii. Gronowo (północna część miasta) Foto

24.

(oferta do pobrania)

ul. Kurkowa 3 537 Teren niezabudowany Teren usług o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególności usługi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, zdrowia i administracji. wschodnia część miasta Foto

25.

(oferta do pobrania)

ul. Osiecka 10 304 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod usługi z zielenią towarzyszącą o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególności usługi: handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, zdrowia, administracji.(*) wschodnia część miasta Leszno - "Grzybowo" Foto

27.

(oferta do pobrania)

ul. Osiecka 2 886 Teren niezabudowany Teren usług w zakresie handlu (bez prawa zabudowy kubaturowej). Grzybowo (wschodnia część miasta) Foto

28.

(oferta do pobrania)

ul. Juranda 1 560 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej. północna część miasta Leszno - "Gronowo" Foto

29.

(oferta do pobrania)

ul. Juranda 1 292 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej. północna część miasta Leszno - "Gronowo" Foto

30.

(oferta do pobrania)

ul. Juranda 2 803 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej. północna część miasta Leszno - "Gronowo" Foto

31.

(oferta do pobrania)

ul.Juranda 2 771 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej. północna część miasta Leszno - "Gronowo" Foto

Obiekty

Nr Adres Proponowane przeznaczenie Obecna forma użytkowania Właściciel Lokalizacja na planie Leszna Charakterystyka obiektu

35.

(oferta do pobrania)

ul. Zakątek 2 Nieruchomość zabudowana budynkiem pełniącym funkcję obiektu mieszkalno-usługowego Powierzchnia działki: 342m2; powierzchnia budynku: 305,94m2. Miasto Leszno centrum Zdjęcia obiektu

 

Biura Obrotu Nieruchomościami:

       Logo Luxus Home

Logo Taurus

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Szczegółowych informacji nt. możliwości inwestycyjnych w Lesznie udziela:

Izabela Wojciechowska

Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno
tel. + 48 65 529 54 02 
fax + 48 65 529 46 35

e-mail: iwojciechowska@leszno.pl; zainwestuj@leszno.pl

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-09-07 10:15:53
0 Koszyk