Graficzny nagłówek podstrony

Oferta "Recepta na stres"

Oferent: Fundacja Zdrowa Natura

Tytuł zadania publicznego: Recepta na stres

Krótki opis zadania: Spotkania plenerowe z mieszkańcami na obszarze rewitalizacji mające na celu m.in. przeciwdziałanie negatrywnym skutkom stresu, odbywające się w formie warsztatów i wykładów.

 

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-07-30 09:36:19
0 Koszyk