Oferta "Czytanie na trawie - piknik z książką"

Oferent: Fundacja Arena i świat

Tytuł zadania publicznego: Czytanie na trawie - piknik z książką

Krótki opis zadania: Organizacja pikników z czytaniem na trawie jako alternatywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci; miejsce: parki miejskie na obszarze rewitalizacji.

Oferta zamieszczona jest także na stronie BIP Leszna pod następującym linkiem: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/4089/pr-r-042-1-32-6-2018

 

Pliki do pobrania