Oferta "Brzmienie ulicy - (nie) zwykła muzyka!"

Oferent: Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”

Tytuł zadania publicznego: Brzmienie ulicy – (nie)zwykła muzyka!

Krótki opis zadania: Cykl warsztatów muzycznych zaplanowanych w przestrzeni miejskiej, organizowanych celem zaszczepienia w mieszkańcach obszaru rewitalizacji zamiłowania do muzyki, zakończony 2 koncertami podwórkowymi.

Pliki do pobrania