Graficzny nagłówek podstrony
Organizacja ruchu 30 listopada 2020

Od środy pl. Komeńskiego w strefie zamieszkania

Zdjęcie, Od środy pl. Komeńskiego w strefie zamieszkania

Urząd Miasta Leszna informuje, że od środy (02.12) na pl. Jana Amosa Komeńskiego wraz z fragmentem ul. Królowej Jadwigi (od postoju taxi do przejścia dla pieszych przy Al. Jana Pawła II) zostanie wprowadzona strefa zamieszkania.

Zmiana w organizacji ruchu podyktowana jest wnioskami Jarosława Zielonki, Radnego Rady Miejskiej Leszna oraz mieszkańca miasta przekazana za pośrednictwem redakcji Radio Elka, której przedmiotem było wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych na wysokości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz na skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi.

Podczas rozpoznania wniosków, Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Miasta Leszna (zespół opiniodawczo-doradczy i pomocniczy Prezydenta Miasta Leszna w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Leszna) zarekomendowała wprowadzenie w obrębie pl. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie strefy zamieszkania.

Dodatkowo na ul. Bolesława Chrobrego powstanie 75-metrowy łącznik rowerowy między pl. Jana Amosa Komeńskiego, a Al. Jana Pawła II, który umożliwi dojazd uczniom do zaplanowanego na I kwartał przyszłego roku parkingu rowerowego na 32 jednoślady.

Komisja argumentowała swoją decyzję następująco:

W strefie zamieszkania pieszy będzie mógł korzystać z całej szerokości drogi i prawa pierwszeństwa przed pojazdami. Brak chodnika umożliwiającego bezpośrednie dojście do delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i budynku mieszkalnego, występowanie placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola) i kościoła klasyfikuje się do wprowadzenia zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w strefie zamieszkania (znak D-40) obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:

  • zatrzymywanie pojazdów dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach znakiem P-18 „parking”,

  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h,

  • pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,

  • kierujący pojazdem, włączając się do ruchu ze strefy zamieszkania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Opracowanie graficzne: Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg 
Podkład mapy: © autorzy OpenStreetMap (CC BY-SA 2.0)

 

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-11-30 12:16:26
0 Koszyk