Graficzny nagłówek podstrony

O konkursie

Cel konkursu

Konkurs ma na celu promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej na obszarze Starego Miasta w Lesznie.

W pierwszej edycji konkursu tytuł Lidera rewitalizacji 2013 został przyznany Hotelowi Restauracji Wieniawa na leszczyńskim Rynku. Lidera rewitalizacji 2014 otrzymał obiekt Apartamenty Leszno znajdujący się w budynku dawnej Piekarni Biegajski przy ulicy Niepodległości 5, trzeci tytuł został przyznany kompleksowi na Antoninach, w skład którego wchodzą Hotel & Restauracja „Antonińska”, pensjonat dla osób starszych oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Rehabilitacyjny „Niezapominajka.

W tegorocznej edycji konkursu ocenie podlegają obiekty znajdujące się na obszarze na Starego Miasta, których prace remontowe i adaptacyjne zostały zakończone w  2016 roku. Ocena będzie dokonana na podstawie estetyki i funkcjonalności obiektu oraz wartości i zakresu inwestycji. Głównym kryterium mającym wpływ na ocenę zgłoszonej kandydatury jest oddziaływanie danego obiektu na proces rewitalizacji centrum Leszna, poprzez działania związane z danym obiektem, takie jak: rewaloryzacja materialna, adaptacja oraz podjęta w obrębie nieruchomości działalność społeczno – gospodarcza.

Jak zgłosić obiekt do konkursu?

Obiekt może być zgłoszony do konkursu przez właściciela lub jednego współwłaściciela za zgodą pozostałych współwłaścicieli. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, do zgłoszenia upoważniony jest kierownik jednostki zarządzającej danym obiektem. Na zgłoszenia czekamy w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a, do dnia 31 marca 2017 r., godz. 15:00.

Zgłoszenie obiektu odbywa się na podstawie złożenia wypełnionej karty obiektu wraz z załącznikami:

  • nośnikiem elektronicznym zawierającym aktualne fotografie obiektu (minimum 5),
  • jedną reprezentatywną fotografią obiektu wydrukowaną w formacie A4,
  • oświadczeniem właściciela o użytkowaniu obiektu na podstawie wymaganych zgłoszeń i zezwoleń (dopuszczeniu obiektu do użytkowania) oraz pozostałymi oświadczeniami określonymi w Regulaminie.

Regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są poniżej. 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2017-03-03 13:05:05
0 Koszyk