Graficzny nagłówek podstrony

Nadzór inwestorski

W dniu 28.02. 2019r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu  i dokumenty dla zadania pn.: „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego". Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”.

Część II - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”.

Część III - Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie”.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem: www.bip.leszno.pl/przetarg/5204/bpw

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk