Graficzny nagłówek podstrony

Nadzór inwestorski

W dniu 26.04. 2019 r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu  i dokumenty dla zadania pn.: „Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi „Modernizacji budynku przy Pl.Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnobranżowego nadzoru  inwestorskiego pełniona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1202 ze zm.) nad robotami budowlanymi dotyczącymi „Modernizacji budynku przy Pl.Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem: http://bip.leszno.pl/przetarg/5480/in-271-4-2019

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk