Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 17 maja 2018

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji- przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych poszukiwani!

Zdjęcie, Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji- przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych poszukiwani!

Prezydent Miasta Leszna poszukuje 2 reprezentantów wspólnot mieszkaniowych, którzy dołączą do Komitetu Rewitalizacji!

25 stycznia br. Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XLIV/603/2018 przyjęła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji TUTAJ

 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. TUTAJ

Swą kandydaturę będzie można zgłaszać od 16 maja do 30 maja 2018 r.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Jest to pomost łączący interesariuszy rewitalizacji i Prezydenta, stanowi też ciało doradcze i opiniodawcze dla władz miasta. Jego rola jest bardzo znacząca w kwestii jak najlepszego wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli strategicznego dokumentu określającego zarówno zakres jak i harmonogram, koszty i działania rewitalizacyjne na najbliższe 10 lat. Komitet Rewitalizacji jest kolejną z ważnych dla rewitalizacji Leszna form włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem na obszarze wymagającym największej interwencji.

Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania

W Komitecie zasiada 16 osób – mieszkańców Leszna reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji. W naborze uzupełniającym poszukujemy 2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji.

Obecny skład Komitetu Rewitalizacji:

a.Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
b. Pani Zofia Skrzypczak-Czekajło – mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
c. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
d. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
e. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
f. Pan Adam Kenkel – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
g. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
h. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
i. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
j. Pan Damian Szymczak – przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna
k. Pan Maciej Kubiak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
l. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
m. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów
n. Pan Łukasz Woźniak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
o. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
p. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Zasady naboru uzupełniającego:

Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 16 maja do 30 maja 2018 roku.
 Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:
a) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@leszno.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji" lub
b) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
c) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a (pierwsze piętro) w godzinach pracy Urzędu.
3. Wniosek zgłoszeniowy składa się z 3 części: I Dane podstawowe, II Oświadczenia Kandydata, III Lista poparcia.
4. W części III wniosku zgłoszeniowego Kandydat zobligowany jest do zebrania minimum 20 podpisów osób udzielających poparcia.
5. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Informację o otwartym naborze uzupełniającym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl, na stronie www.leszno.pl oraz www.rewitalizacja.leszno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna.
Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Katarzyna Plewka, tel. 65 529 46 35, e-mail: kplewka@leszno.pl

Poniżej znajduje się Regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna dotyczący zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
W załącznikach dostępny jest rownież regulamin naboru uzupełniającego oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk