Graficzny nagłówek podstrony

Modernizacja kamienic

Zgodnie z diagnozą stanowiącą element Gminnego Programu Rewitalizacji bardzo dużym problemem na obszarze rewitalizacji Leszna jest niski standard mieszkań – wiele lokali komunalnych i socjalnych pozbawionych jest infrastruktury pozwalającej na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb (brak toalet i łazienek lub konieczność ich współdzielenia z innymi mieszkańcami). W prawie połowie mieszkań komunalnych występuje ogrzewanie piecowe. To z kolei wiąże się z problemem zanieczyszczenia środowiska na obszarze rewitalizacji i koniecznością zmiany źródeł ogrzewania. Niezbędna jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych. Problemem jest także brak miejsc integrujących mieszkańców, umożliwiających zawiązywanie czy wzmacnianie więzi sąsiedzkich. Punktem wyjścia do modernizacji miejskich obiektów mieszkalnych było przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących zasobów – obejęła ona 63 budynki komunalne.
Oczekiwaniem ze strony zamawiającego, Miasta Leszna było, by zaprojektowane budynki po przebudowie posiadały wyłącznie mieszkania samodzielne (bez wspólnych przedpokoi, łazienek i wc) oraz by wielkość powierzchni użytkowych będzie różnorodna.

Miasto ogłosiło dwa przetargi na opracowanie „Dokumentacji technicznej: projektu budowlano-wykonawczego, programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 21 części (63 budynki), z czego: 13 części (36 budynków) dotyczyło opracowania pełnych dokumentacji technicznych, a 8 części (27 budynków) – programów funkcjonalno-użytkowych tj. PFU.

Przetarg nr 1:
Ogłoszenie znajduje się TUTAJ 
Dokumenty dotyczące zamówienia zamieszczone zostały także na platformie zakupowej .
W postępowaniu tym wpłynęły 4 oferty, z czego jedna została odrzucona ze względów formalnych (brak wpłaty wadium).
Dwóch wykonawców złożyło łącznie oferty na 6 z 21 części zadania, których wartości nie przekraczały znacznie kwot, jakie Zamawiający był w stanie przeznaczyć w postępowaniu. Powyższe oferty dotyczyły 2 części pełnych dokumentacji technicznych, a 4 – PFU. W czerwcu 2019 r. z oferentami podpisano umowy na realizację zadania.


Przetarg nr 2: Ogłoszenie znajduje się TUTAJ 
Dokumenty dotyczące zamówienia zamieszczone zostały także na platformie zakupowej.
W wyznaczonym terminie 2 wykonawców złożyło oferty na łącznie 4 części zamówienia. Postępowanie dla 3 części zamówienia (oferta 1 wykonawcy), zostało unieważnione ze względów formalnych. W związku z tym, podpisano umowę z 1 wykonawcą na realizację 1 części zamówienia (pełna dokumentacja techniczna).

Po postępowaniu 2 zlecono realizację przedmiotu zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

Podsumowując, z 63 budynków będących przedmiotem 21 części początkowego zamówienia, 13 budynków (5 części) zostało objętych pełną dokumentacja techniczną, 36 budynków (11 części) – programem funkcjonalno-użytkowym.
Dla 14 budynków tj. 5 części zam. nie wyłoniono wykonawców.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk