Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności turystyka 24 września 2019

Leszno z rowerowym Grand Prix (zdjęcia)

Zdjęcie, Leszno z rowerowym Grand Prix (zdjęcia)

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało naszemu miastu nagrodę Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” zainicjowanym przez PTTK. Wręczenie nagrody odbyło się podczas X Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo.

Konkurs ma na celu spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych czy wydają rowerowe mapy i przewodniki. Konkurs to także okazja do promowania gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów, działających na rzecz rozwoju turystyki w swoich okolicach.

W tym roku konkurs przeprowadzono na zmienionych zasadach, bo dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na zgłoszeniu przez turystów-kolarzy gmin, które ich zdaniem zasługują na certyfikat (przesłano 95 zgłoszeń z 33 gminy). Drugim krokiem było przesłanie przez zgłoszone gminy materiałów oraz sprawozdania w formie ankiety z nowo utworzonej infrastruktury rowerowej, rajdów, eventów oraz materiałów promocyjnych. Ten etap przeszło 20 gmin.

Wyboru laureatów dokonało jury w składzie: Marek Koba - Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej, Przewodniczący jury, Bernard Milewski - Członek Komisji Turystyki Kolarskiej, Robert Karwowski - Związek Miast Polskich, Katarzyna Podhorodecka - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ryszard Jończyk - Polska Organizacja Turystyczna.

Miasto Leszno po raz czwarty zdobyło certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” – w kategorii do 100 000 mieszkańców. W pozostałych kategoriach laureatami zostali: Miasto Kalety (do 10.000 mieszkańców), Gmina Czarny Dunajec (do 40.000 mieszkańców) i Miasto Koszalin (do 500.000 mieszkańców). Nadto nagrodę Turystów Kolarzy za największą liczbę zgłoszeń na daną gminę otrzymała Gmina Kalety a nagrodę Komisji Turystyki Kolarskiej Gmina Nowy Targ.

Dodatkowo jury konkursu przyznało naszemu miastu nagrodę Grand Prix, którą podpisała Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-09-24 11:20:46
0 Koszyk