Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 10 grudnia 2021

Leszno w programie "Plan działań dla miast"

Zdjęcie, Leszno w programie

Udało się! Leszno zakwalifikowało się do programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”.  

 W ramach programu Miasto otrzyma doradztwo  eksperckie, w ramach którego przyjrzymy się działalności trzech miejskich przestrzeni na obszarze rewitalizacji– Stacji Biznes, nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Klubowi Młodzieżowego zlokalizowemu przy ul. Kościelnej.  

W ramach projektu postawiliśmy sobie za cel znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

a.       jak dotrzeć do mieszkańców i poznać ich potrzeby?

b.       jak stworzyć ofertę 3 instytucji, aby stanowiła odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców z obszaru rewitalizacji?

c.       w jaki sposób informować o stworzonej ofercie, aby trafiła do osób z niej niekorzystających?

d.       w jaki sposób utrzymać zainteresowanie mieszkańców, aby stali się stałymi uczestnikami życia publicznego?

 Efektem programu będzie, m.in. opracowanie Programu włączenia mieszkańców w działania instytucji miejskich pn. WŁĄCZNIK MIEJSKI oraz stworzenie spójnego planu skutecznego informowania pn. MEGAFON MIEJSKI o działaniach realizowanych przez instytucje, w tym także założeń dla portalu informacyjnego / aplikacji promującej różnorodne działania w mieście.

Dla każdego miasta przewidziane jest 50-godzinne wsparcie doradcze, w tym 20 godzin na etapie dopracowania projektu do ujęcia w „Planie Działań dla Miast” oraz 30 godzin na etapie realizacji projektu/działania. Ponadto wynikiem współpracy samorządów z ekspertami będą raporty przedstawiające dotychczasową drogę miast w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczające ambitne cele na przyszłość. Z udziałem miast biorących udział w programie powstanie dokument pn. „Plan Działań Dla Miast”, będący drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także narzędziownik, będący instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Program pn. ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM) jest inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum Miejskiemu, prestiżowej międzynarodowej konferencji organizowanej przez
ONZ-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach, stanowiącej najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich w Europie w 2022 r.

Sczegóły programu: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-12-10 13:12:33
0 Koszyk