Graficzny nagłówek podstrony

Instytucje Otoczenia Biznesu

Przedsiębiorcy w Lesznie mogą skorzystać z usług Instytucji Otoczenia Biznesu, takich jak:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie - świadczy usługi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Spółka prowadzi od 2012 roku Inkubator Przedsiębiorczości, który ma na celu wspieranie nowo utworzonych i działających firm poprzez świadczenie wachlarza usług na każdym etapie ich działalności. Inkubator to także dobre miejsce dla inwestorów, którzy są w trakcie realizacji inwestycji w Lesznie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lcb.leszno.pl 
oraz na profilu na facebooku (https://www.facebook.com/inkubator.leszno/)

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno 
tel. 65 322 21 00, fax. 65 32 22 104 
e-mail: lcb@lcb.leszno.pl

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Lesznie - oferuje przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne. Zakres usług jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie firm i obejmuje m.in. prawno - administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, aktualizowanie informacji o nowych regulacjach prawnych czy aktualizowanie bazy kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.riph.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno
tel. 65 529 56 56
e-mail: leszno@riph.pl

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu - wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Miasto Leszno należy do grona strategicznych udziałowców Funduszu, a dzięki posiadanym udziałom, lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na otrzymanie poręczenia na korzystnych warunkach.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Rynek 6, 63-800 Gostyń
tel/fax 65 572 36 33 
e-mail: info@fundusz.gostyn.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fundusz.gostyn.pl 
oraz profilu na facebooku (https://www.facebook.com/SFPK.GOSTYN/)

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-07 09:24:04
0 Koszyk