Graficzny nagłówek podstrony

Leszczyńska Karta Seniora

23 czerwca 2016. radni Rady Miejskiej Leszna, uchwalili przyjęcie Programu "Leszczyńska Karta Seniora". Celem tego Programu jest stworzenie warunków do tego, aby starsze pokolenie mogło nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dóbr kultury, brać udział w wydarzeniach sportowych czy edukacyjnych. Program, który poprawi jakość życia oraz wykształci pozytywny wizerunek leszczyńskich seniorów zakłada włączenie i zaangażowanie jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, instytucji kultury, sportu, rekreacji, edukacji i zdrowia, sektora organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm i przedsiębiorców. Udział w Programie „Leszczyńska Karta Seniora” pozwoli osobom starszym skorzystać z ulg, zniżek i promocji ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz w zakupie towarów i usług oferowanych przez prywatne podmioty. W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.

W załącznikach poniżej znajduje się cała uchwała Rady Miejskiej Leszna odnosząca się do Programu "Leszczyńska Karta Seniora" wraz z uzasadnieniem i załącznikami, a także lista podmiotów, które przystąpiły do programu i oferują zniżki. Wnioski o wydanie Leszczyńskiej Karty Seniora należy składać w biurze MOPR przy ul. Gabriela Narutowicza 73.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk