Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 07 grudnia 2017

"Leszczyńscy Wolontariusze Roku 2017"

Zdjęcie,

We wtorek, 5 grudnia poznaliśmy laureatów konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017”. Statuetki wręczone zostały w sześciu kategoriach. Oto zwycięzcy.

Konkurs organizowany był w sześciu kategoriach: Wolontariat Szkolny (osoba indywidualna do 18 roku życia), Wolontariat Młodzieżowy (osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat), Wolontariat Dorosły (osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat, Wolontariat Senioralny (osoba indywidualna powyżej 55 roku życia), Wolontariacka Grupa Roku oraz Inicjatywa Obywatelska.

We wtorek, 5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się Gala Wolontariatu podczas której Prezydent Łukasz Borowiak wręczył statuetki zwycięzcom.

Kategorię Wolontariat Szkolny wygrała Kinga Ratajczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie zgłoszona przez Katarzynę Kępkę (I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie). Wolontariuszka przygotowywała obchody Dnia Motyla – Dnia Wrażliwości, popierając działania Motylego Wolontariatu działającego przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Zaangażowana była  w przygotowanie Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych przy SP 2 i SP 3 na terenie I LO, organizowała zajęcia dla seniorów z Klubu Jagiellonka, których uczyła języka angielskiego, pomagała  w wykonywaniu prac plastycznych, czytała bajki i bawiła się z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Lesznie

Wyróżnienie w kategorii Wolontariat Szkolny otrzymała Amelia Cieślak ze Szkoły Podstawowej 3 w Lesznie zgłoszona przez Martę Prałat-Michalak (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie). Amelia Cieślak uczestniczyła w zbiórce przyborów szkolnych w ramach akcji „Wyprawka dla Kresowiaka”, pomagała w zbiórce nakrętek dla Mikołaja, działa w Fundacji Młodzi w Uzależnieniu oraz angażowała się w przygotowanie upominków dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z okazji Dnia Seniora.

Kategorię Wolontariat Młodzieżowy wygrał Andrzej Osowski z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” zgłoszony przez Kamilę Grzywaczyk (Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”, Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”). Wolontariusz prowadzi zajęcią cykliczne nauki gry na gitarze, współprowadzi zajęcia kuglarskie. Andrzej Osowski reprezentował MCP „Alternatwa” oraz Leszno podczas wymiany międzynarodowej w mieście partnerskim Suhl, uczestniczył w performance „Skrzydła miasta” oraz reprezentował swoją placówki podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

Statuetkę w kategorii Wolontariat Dorosły odebrał Witold Wachowiak ze Stowarzyszenia Pozytywka zgłoszony przez Bernadettę Ratajczak (Stowarzyszenie Pozytywka) oraz Krzysztofa Laseckiego (Stowarzyszenie Survival Team Leszno). Laureat prowadził szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczył w projekcie Czas Seniora, organizował akcję „Podziel się zniczem”, uczestniczył w akcji „Szlachetna Paczka”, pomagał w wyremontowaniu mieszkania babci, która starała się w sądzie o opiekę nad wnukami, remontował kuchnię (zbiórka środków finansowych i koordynacja prac) oraz pomagał przy organizacji festynu dla kolegi z pracy.

Kategorię Wolontariat Senioralny wygrała Grażyna Banasik ze Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności zgłoszona przez Karolinę Glapiak (Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności). Grażyna Banasik jest założycielką Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności, inicjatorką akcji „Spichlerz Dobroci”, współorganizuje Święconkę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Pomagała w urządzaniu mieszkań dla podopiecznych stowarzyszenia

Wyróżnienie w tej kategorii  otrzymała Janina Nyczka ze Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” zgłoszona przez Teresę Rękosiewicz (Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”). Wśród dokonań wolontariuszki są: nauczanie, wspomaganie i wykonywanie prac rękodzielniczych, wykonywanie „dodatków” do 25 strojów do inscenizacji tanecznej, pomysł i realizacja 100 prezentów dla uczestników wydarzenia z okazji 5-lecia stowarzyszenia „Wygraj Siebie”, opieka nad równolatką – zakupy, pomoc w załatwianiu spraw codziennych, wspólne wyjścia do lekarza, urzędów itp.

Kategorię Wolontariacka Grupa Roku wygrała Grupa Wolontariuszy działających przy Związku Stowarzyszeń Bank Żywności zgłoszona przez Iwonę Wawrzyniak (Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno). Statuetki odebrali Ewa Lechna, Danuta Poprawa oraz Hieronim Urbaniak. Wszyscy są wolontariuszami stałymi, współpracującymi z organizacją od  wielu lat. Przychodzą codziennie na 5 do 8 godzin, szykują towar dla stowarzyszeń, którym przekazywana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz inną żywność od sponsorów. Towar, który szykują liczy się w tonach a nie kilogramach. Dzięki ich pracy organizacje mogą przekazać żywność dla 4 tysięcy osób. Nieraz jest to bardzo ciężka praca, która wymaga pewnych wyrzeczeń i poświęcenia dla dobra innych. Pomagają także w organizacji zbiórek żywności. Danuta Poprawa  współpracuje z Bankiem Żywności  od 19 lat,  Ewa Lechna i  Hieronim Urbaniak  od 12 lat.

Wyróżnienie w Kategorii Wolontariacka Grupa Roku otrzymała Szkolna Grupa Wolontariuszy „Podaj dłoń" działająca przy Zespole Szkół nr 2 w Lesznie zgłoszona przez Krystynę Łasowską (Zespół Szkół nr 2 w Lesznie). Grupę tworzą: Gawrońska Anna, Kamieniarz Aleksandra, Kosik Agnieszka, Kosik Aleksandra, Kulczak Anna, Lasik Klaudia, Lorek Paulina, Łoś Aleksandra, Nowaczyk Barbara, Pacholska Magdalena, Pawlak Natalia, Płócieniczak Kacper, Ratajczak Matylda, Skrzypczak Milena, Skrzypczak Paulina, Stępniak Sara, Szczepańska Nina, Szymański Marcin, Świerzewski Korneliusz, Urbańczyk Grzegorz, Wleklik Zuzanna, Wojcieszak Oliwia i Zdyb Łukasz.
Szkolna Grupa Wolontariatu „Podaj Dłoń”  działa od 20 lat. Pracują w niej uczniowie klas I-III oraz nauczycielki-opiekunki poszczególnych sekcji. W roku szkolnym 2017/2018 swój akces do pracy wolontariackiej zadeklarowało 93 uczniów, co stanowi ok. 20 % społeczności II LO. „Podaj Dłoń” jest prężnie działającą grupą, której wyjątkowość polega na tym, że wolontariusze pracują w systemie sekcji. Pozwala to na podejmowanie różnorodnych zadań, w rezultacie znacząca liczba osób korzysta z pomocy niesionej przez wolontariuszy. Do głównych działań należą: współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Lesznie, współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi, współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie oraz Domem Seniora „Jagiellonka. Wolontariusze uczestniczą w programie „Adopcja na odległość” oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Po raz pierwszy w konkursie wręczono nagrodę w kategorii Inicjatywa Obywatelska. Laureatem został Bieg „Transplantacja to Życie” organizowany przez Zespół Szkół nr 4 w Lesznie zgłoszony przez Władysławę Przybyłę (Zespół Szkół nr 4 w Lesznie). Statuetki odebrali Lidia Baksalary, Greta Jaszkiewicz i Łukasz Gembalski
Bieg „Transplantacja to Życie” to projekt społeczny realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Lesznie we współpracy z Miastem Leszno na rzecz promocji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Drugie życie”. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym. Kampania w skali kraju uzyskała patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Celem biegu jest: edukacja w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacja społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego, popularyzacja aktywności ruchowej, promocja miasta i regionu, popularyzacja zdrowia poprzez wysiłek fizyczny, zapewnienie atrakcji widowiskowej dla kibiców, promocja przedsięwzięć charytatywnych, umożliwienie rywalizacji sportowej ich uczestnikom oraz rozwój sponsoringu sportowego. Bieg odbywa się w Nadleśnictwie Karczma Borowa na Polanie Trzech Dębów w ostatnią niedzielę kwietnia. Uczestnictwo w biegu jest  bezpłatne. Trasa biegu liczy 5 km.

Z okazji trzeciej edycji konkursu Prezydent Łukasz Borowiak zdecydował także o przyznaniu Diamentu Wolontariatu. Te wyjątkowe wyróżnienia wręczono Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności przy którym działa Centrum Wolontariatu, a także Fundacji Centrum Aktywności Twórczej przy której działa Leszczyńskie Centrum Wolontariatu.
Prezentacja zawierająca sylwetki wszystkich kandydatów nominowanych w konkursie dostępna jest pod tym adresem.
Opublikował: NGO kontakt: ngo@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-12-08 09:54:58
0 Koszyk