Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 05 sierpnia 2020

Ku pamięci - Izba pamięci ZSRB - uczczenie 100-lecia istnienia szkoły. Edycja 2

Zdjęcie, Ku pamięci - Izba pamięci ZSRB - uczczenie 100-lecia istnienia szkoły. Edycja 2

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

"Ku pamięci ..." izba pamięci Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych - uczczenie 100 - lecia istnienia szkoły. Edycja II"

Obszar wnioskowanych działań:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej 

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo - Budowlanej

Opis zadania:

Zadanie przewiduje przygotowanie materiałów do ekspozycji, przygotowanie wystawy uświetniającej 100 lecie powrotu Leszna do macierzy. 

Cel zadania:

Celem zadania jest rozbudowanie Izby Pamięci, przygotowanie nowych ekspozycji we współpracy z Archiwum Państwowym. 

Całkowity planowany koszt zadania:

14 920,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 650.00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 270,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Edukacji

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk