Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 05 kwietnia 2016

Konkurs ofert na rozwój gospodarczy rozstrzygnięty

Na ogłoszony w lutym przez Prezydenta Miasta Leszna konkurs na realizację zadań wspomagających rozwój gospodarczy Miasta Leszna, w tym rozwój przedsiębiorczości wpłynęły 2 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe.

W dniu 25 marca odbyło się spotkanie komisji konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w konkursie ofert na realizację zadań wspomagających rozwój gospodarczy Miasta Leszna, w tym rozwój przedsiębiorczości. Prezydent Łukasz Borowiak zaakceptował rekomendację komisji. Dotacje w równej kwocie po 5.000 zł otrzymały 2 podmioty. Tym samym pula przeznaczona w budżecie Miasta Leszna 2016 na ten rodzaj zadań publicznych została rozdysponowana.

Protokół z posiedzenia komisji można znaleźć poniżej oraz pod tym adresem:

http://bip.leszno.pl/competitionsoffers/content/671

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk