Graficzny nagłówek podstrony

Konkurs na zagospodarowanie ulic Zielonej i Brackiej

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ULIC ZIELONEJ I BRACKIEJ W LESZNIE 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie. Zagospodarowanie tych ulic ma na celu podkreślenie i utrwalenie ich potencjału jako przestrzeni atrakcyjnej do zamieszkiwania, pracy i rekreacji. Uzyskanie wysokich walorów estetycznych i funkcjonalnych tych od lat zaniedbanych ulic, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, ma doprowadzić do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników i uczestników ruchu. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika Konkursu, którego praca została nagrodzona I nagrodą, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z przebudową ulic Zielonej i Brackiej.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk