Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 31 marca 2017

Konkurs na zagospodarowanie Nowego Rynku i Placu Jana Metziga oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych między nimi

Zdjęcie, Konkurs na zagospodarowanie Nowego Rynku i Placu Jana Metziga oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych między nimi

Miasto Leszno ogłosiło konkurs na zagospodarowanie dwóch ważnych miejskich placów - Nowego Rynku i Placu Metziga. Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

TERMINARZ KONKURSU: 

Ogłoszenie Konkursu 30 marca 2017 r. 

Składanie pytań w sprawach formalnych do 25 kwietnia 2017 r. 

Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych do 28 kwietnia 2017 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 11 maja 2017 r. 

Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu 26 maja 2017 r. 

Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 30 czerwca 2017 r. 

Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 5 lipca 2017 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 

Składanie prac konkursowych 31 sierpnia 2017 r. 

Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 29 września 2017 r. 

Wystawa pokonkursowa od 29 września -17 października 2017 r.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I NAGRODA – 40.000 PLN brutto

II NAGRODA – 30.000 PLN brutto

III NAGRODA – 15.000 PLN brutto

dwa wyróżnienia po 5.000 PLN brutto

Nagrody dla zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowe tory - centrum Leszna po kolei".

Szczegółowe informacje o konkursie


Zapraszamy do udziału.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-04 19:13:21
0 Koszyk