Graficzny nagłówek podstrony
Ogłoszenia ochrona zdrowia 11 kwietnia 2018

Konkurs na rehabilitację seniorów

Zdjęcie, Konkurs na rehabilitację seniorów

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie: www.bip.leszno.pl/zarzadzenie/3966

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 27 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 14. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r., o godz. 10:15.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-04-11 11:58:52
0 Koszyk