Graficzny nagłówek podstrony

Konkurs Lider Rewitalizacji

Konkurs Lider rewitalizacji

Ideą i celem konkursu Lider rewitalizacji jest promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej na obszarze Starego Miasta w Lesznie.

Wpływ na ocenę konkursową obiektu ma również stopień oddziaływania inwestycji na sytuację społeczną i gospodarczą w centrum Leszna.

Do konkursu kwalifikowane są zarówno obiekty prywatne, jak również użyteczności publicznej, w tym:

  • obiekty nowopowstałe,
  • obiekty poddane modernizacji, rewaloryzacji i adaptacji.

Wybór zwycięzcy konkursu jest dokonywany na podstawie estetyki i funkcjonalności obiektu oraz wartości i zakresu inwestycji. Głównym kryterium mającym wpływ na ocenę zgłoszonej kandydatury jest oddziaływanie danego obiektu na proces rewitalizacji centrum Leszna, poprzez działania związane z danym obiektem, takie jak: rewaloryzacja materialna, adaptacja oraz podjęta w obrębie nieruchomości działalność społeczno – gospodarcza.

Zwycięski obiekt otrzymuje tytuł Lidera rewitalizacji i zostaje upamiętniony stosownym oznaczeniem na elewacji.

0 Koszyk