Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 07 grudnia 2017

Konferencja "Człowiek w centrum. Rewitalizacja Leszna."

Zdjęcie, Konferencja

Prezydent Miasta Leszna zaprasza na konferencję pn. „Człowiek w centrum. Rewitalizacja Leszna”. Odbędzie się ona 14 grudnia br. o godz. 10.00 w miejskim Ratuszu w Lesznie. Potrwa do godziny 14.00.

 

W październiku tego roku Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży, której towarzyszyć będą mamy nadzieję sukcesy, ale podczas której doświadczymy też z pewnością wielu trudności i napotkamy na problemy. W podróży istotne jest to dokąd zmierzamy, ale zdecydowanie najważniejsze jest to z kim ją odbywamy. W rewitalizacji grono podróżników musi być duże, różnorodne, pełne zaangażowanych osób, przekonanych do powodzenia całej podróży.  W nomenklaturze ustawy o rewitalizacji grono to nazywamy interesariuszami rewitalizacji – są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji i innych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji i wielu wielu innych.
Przystankiem w rewitalizacyjnej podróży będzie konferencja, którą Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna organizuje 14 grudnia (czwartek).
Podczas konferencji zaprezentowany zostanie rozkład jazdy dla naszej podróży, tj. Gminny Program Rewitalizacji. Przedstawimy też założenia dla funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji -  łącznika między urzędem a mieszkańcami, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Leszna. Swoje wystąpienia będę mieli także eksperci – praktycy prowadzący rewitalizację w innych miastach.
Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, zadawania pytań.
Jej szczegółowy program podany zostanie w najbliższym czasie.
Udział w konferencji jest bezpłatny, spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt do 13 grudnia br. (tel. +48 65 529 46 35 lub e-mail: rewitalizacja@leszno.pl) w celu potwierdzenia obecności.
Konferencja jest jednym z działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. Poprzez zaproszenie szerokiego grona osób zainteresowanych rewitalizacją (zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawicieli organizacji i instytucji na nim działających, reprezentantów innych samorządów oraz ekspertów), pragniemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy. Zestawienie różnych punktów widzenia i praktyk skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu i pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników tego wydarzenia w zakresie rewitalizacji.

W październiku tego roku Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży, której towarzyszyć będą mamy nadzieję sukcesy, ale podczas której doświadczymy też z pewnością wielu trudności i napotkamy na problemy. W podróży istotne jest to dokąd zmierzamy, ale zdecydowanie najważniejsze jest to z kim ją odbywamy. W rewitalizacji grono podróżników musi być duże, różnorodne, pełne zaangażowanych osób, przekonanych do powodzenia całej podróży.  W nomenklaturze ustawy o rewitalizacji grono to nazywamy interesariuszami rewitalizacji – są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji i innych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji i wielu wielu innych.

Przystankiem w rewitalizacyjnej podróży będzie konferencja, którą Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna organizuje 14 grudnia (czwartek).

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie rozkład jazdy dla naszej podróży, tj. Gminny Program Rewitalizacji. Przedstawimy też założenia dla funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji -  łącznika między urzędem a mieszkańcami, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Leszna. Swoje wystąpienia będę mieli także eksperci – praktycy prowadzący rewitalizację w innych miastach.

Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, zadawania pytań.

 

Program konferencji:

9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji - Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna
10.15 "Rewitalizacja - nasza wspólna sprawa" - Hanna Gill-Piątek, ekspert ds. rewitalizacji
10.45 "Rewitalizacja Leszna - dekada wspólnych wyzwań" - Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
11.15 "Jak miałby funkcjonować Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna" - Martyna Włudarczyk, Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
11.30 Przerwa kawowa
12.00 "Wdrażanie programu rewitalizacji w praktyce" - Aneta Nasternak-Kmieć, Urząd Miejski w Starachowicach
12.30 "MiserArt - model mikrosystemu wsparcia jako istotny element rewitalizacji" - Andrzej Ptak, Fundacja Homo-Sacer
13.00 Dyskusja
13.15 Lunch

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt do 13 grudnia br. (tel. +48 65 529 46 35 lub e-mail: rewitalizacja@leszno.pl) w celu potwierdzenia obecności.

Konferencja jest jednym z działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. Poprzez zaproszenie szerokiego grona osób zainteresowanych rewitalizacją (zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedstawicieli organizacji i instytucji na nim działających, reprezentantów innych samorządów oraz ekspertów), pragniemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy. Zestawienie różnych punktów widzenia i praktyk skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu i pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników tego wydarzenia w zakresie rewitalizacji.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-12-11 08:01:13
0 Koszyk