Graficzny nagłówek podstrony

Koncepcja rozwiązań transportowych

W 2016 r. na zlecenie Miasta Leszna opracowano Koncepcję rozwiązań transportowych wspierających rewitalizację obszaru śródmieścia w Lesznie.

Celem opracowania było dokonanie diagnozy stanu faktycznego, poprzez rozpoznanie realnego stanu infrastruktury oraz analizę prowadzonych działań kierunkowych w sferze planistycznej i inwestycyjnej oraz w dalszej fazie, przedstawienie propozycji działań z zakresu systemów transportu, dążących do podniesienia konkurencyjności inwestycyjnej obszaru śródmieścia.

W opracowniu analizowano m.in. sieć drogową, transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy czy parkingi i parkowanie.

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk