Graficzny nagłówek podstrony

Koncepcja miksu społecznego

W 2017 r. na zlecenie Miasta Leszna opracowano „Koncepcję miksu społecznego z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu mieszkańców zapewniającego optymalny rozwój obszaru rewitalizacji”.

W diagnozie obszaru rewitalizacji zaobserwowano koncentrację mieszkańców zagrożonych wykluczeniem (o niskich dochodach, objętych świadczeniami pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych), co wpływa na degradację obszaru objętego planem rewitalizacji. Zaproponowano rozwiązanie polegające na wdrożeniu miksu społecznego, czyli mechanizmu zapewniającego zrównoważenie cech społeczności zamieszkującej omawiany obszar poprzez wdrożenie oferty mieszkań w różnym standardzie. Jednocześnie, koncepcja rewitalizacji w ramach projektu zakłada stworzenie holistycznego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna z wykorzystaniem zdegradowanych terenów pokolejowych. Ich zagospodarowanie jest warunkiem koniecznym rewitalizacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Leszna. Tereny pokolejowe, ze względu na swoje atrakcyjne ulokowanie, są zasobem w planach ożywienia gospodarczego miasta oraz, co ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, stanowią rezerwę terenu niezbędną do rozwiązania niektórych problemów społecznych miasta - braku mieszkań socjalnych i komunalnych, braku infrastruktury społecznej. Także na tych terenach, na przykład w odniesieniu do obiektu wzorcowego, możliwe jest zastosowanie koncepcji miksu społecznego.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk