Graficzny nagłówek podstrony

Koncepcja ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych

W 2017 r. na zlecenie Miasta Leszna opracowano „Koncepcję ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna”

Celem opracowania było zaproponowanie rozwiązań dążących m.in. do:

  • połączenia funkcjonalnego dwóch części miasta tzn. północ-południe oraz wschód-zachód,
  • zniwelowania deficytów komunikacyjnych poprzez stworzenie sieci tras rowerowych, utworzenie ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych
  • zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, także z uwzględnieniem działań dotyczących ruchu samochodowego występującego razem z ruchem rowerowym, w tym zmniejszenie dozwolonej prędkości pojazdów poruszających się w centrum miasta
  • zniesienia barier architektonicznych utrudniających komunikację rowerową i pieszą.

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk