Graficzny nagłówek podstrony

Komitet Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji to ważne ciało opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Leszna w prowadzonym procesie rewitalizacji oraz forum współpracy i dialogu między władzami a mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

Aktualny skład Komitetu Rewitalizacji:

a. Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
b. Pani Joanna Przyłucka-Jurga – mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
c. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
d. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
e. Pan Paweł Mycka – przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji,
f. Pan Mariusz Ciesielski - przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji,
g. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
h. Pan Grzegorz Malczewski – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
i. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
j. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
k. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
l. Pani Dominika Bartosz – przedstawicielka Rady Miejskiej Leszna
m. Pan Bartosz Adamczak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
n. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
o. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów
p. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
q. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna dotyczące aktualnego składu Komitetu Rewitalizacji znajduje się TUTAJ

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-15 14:40:50
0 Koszyk