Graficzny nagłówek podstrony

Komitet Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji to ważne ciało opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Leszna w prowadzonym procesie rewitalizacji oraz forum współpracy i dialogu między władzami a mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

Aktualny skład Komitetu Rewitalizacji:

 

a. Pani Beata Grzegorzewska– mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
b. Pan Zbigniew Dudek– właściciel nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
c. Pan Michał Biegajski – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
d. Pani Joanna Przyłucka-Jurga – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
e. Pani Olga Purczyńska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
f. Pani Teresa Rękosiewicz- przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
g. Pani Hanna Kotomska – przedstawicielka Rady Miejskiej Leszna
h. Pan Jacek Sobkowiak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
i. Pan Bartosz Adamczak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
j. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk