Graficzny nagłówek podstrony

Komitet Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji to ważne ciało opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Leszna w prowadzonym procesie rewitalizacji oraz forum współpracy i dialogu między władzami a mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1879) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) oraz Rozdziału 2 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządza się co następuje:

Powołuje się Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, w składzie:
a. Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
b. Pani Zofia Skrzypczak-Czekajło – mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
c. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
d. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
e. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
f. Pan Adam Kenkel – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
g. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
h. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
i. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
j. Pani Hanna Kotomska – przedstawicielka Rady Miejskiej Leszna
k. Pan Maciej Kubiak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
l. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
m. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów
n. Pan Łukasz Woźniak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
o. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
p. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
r. Pan Paweł Mycka- przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych
s. Pan Mariusz Ciesielski- przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-01 12:24:29
0 Koszyk