Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 17 stycznia 2018

Komitet Rewitalizacji - wnioski z konsultacji społecznych

Zdjęcie, Komitet Rewitalizacji - wnioski z konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. Konsultacje trwały od 14 grudnia 2017r. do 13 stycznia 2018r.

Prowadzone były w różnych formach, umożliwiających szerokie zaangażowanie interesariuszy rewitalizacji. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W myśl Ustawy o rewitalizacji, gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i przyjąć je uchwałą rady miasta, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. W przypadku Leszna, Rada Miejska taką uchwałę podjęła 26 października 2017r. 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. 
Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna, zgodnie ze zmienionym w wyniku konsultacji regulaminem będzie liczył 18 członków, a jego kadencja będzie trwała 3 lata.
Zostanie on powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna po uchwaleniu Regulaminu. A mamy nadzieję nastąpi to na najbliższej sesji, która zaplanowana jest na 25 stycznia br.
Na przełomie stycznia i lutego ogłoszony zostanie nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.
Poniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz raporty podsumowujące przebieg każdej z form konsultacji.

W myśl Ustawy o rewitalizacji, gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i przyjąć je uchwałą rady miasta, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. W przypadku Leszna, Rada Miejska taką uchwałę podjęła 26 października 2017r. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. 

Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna, zgodnie ze zmienionym w wyniku konsultacji regulaminem będzie liczył 18 członków, a jego kadencja będzie trwała 3 lata.Zostanie on powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna po uchwaleniu Regulaminu. A mamy nadzieję nastąpi to na najbliższej sesji, która zaplanowana jest na 25 stycznia br.

Na przełomie stycznia i lutego ogłoszony zostanie nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz raporty podsumowujące przebieg każdej z form konsultacji.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-17 09:15:39
0 Koszyk