Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 04 lutego 2020

Kolorowe podwórka w ramach inicjatywy lokalnej

Zdjęcie, Kolorowe podwórka w ramach inicjatywy lokalnej

Chciałbyś, aby Twoje podwórko było ładniejsze? Chciałbyś na nim miło spędzać czas? Może wystarczy posadzić zieleń, postawić ławkę, pomalować ścianę?

Porozmawiaj z sąsiadami, zaplanujcie co można zrobić, aby poprawić Waszą przestrzeń. Złóżcie wniosek w ramach akcji „Kolorowe Podwórka”.
Zgłoście swój pomysł, a Miasto Leszno może przyłączyć się finansowo do jego realizacji

Prezydent Miasta Leszna informuje o możliwości wykorzystania w 2020 r. środków w ramach inicjatyw lokalnych, na zadania z zakresu rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) - program „Kolorowe podwórka” dalej jako Program.

Zadanie realizowane w ramach Programu może obejmować drobne prace remontowe budynków oraz budowę, rozbudowę, remont obiektów małej architektury (w tym obiektów ogrodowych, rekreacji codziennej - piaskownice, huśtawki, drabinki). Program adresowany jest do grup mieszkańców, zamieszkujących nieruchomość, w której co najmniej 60% lokali stanowi własność miasta.

W związku z zakresem Programu do wniosku o realizację zadania konieczne jest dodatkowo załączenie:

1.       koncepcji zagospodarowania terenu (skonsultowanej z Wydziałem Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna),

2.       dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, w części nie należącej do Miasta Leszna,

3.       zgody wszystkich współwłaścicieli części nieruchomości nie stanowiącej własności Miasta Leszna na realizację zadania zawartego we wniosku.

Nieruchomość, na której będzie realizowane zadanie musi być zlokalizowana na obszarze Rewitalizacji Miasta Leszna, który został wyznaczony uchwałą nr XXIII/280/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna,
 tel. 65 529 46 35, e-mail: rewitalizacja@leszno.pl

  •   W załączeniu: wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami
  •   więcej informacji nt. Inicjatywy lokalnej znajduje się na stronie: https://leszno.pl/Informacje_ogolne.html
Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-06-08 12:26:56
0 Koszyk