Graficzny nagłówek podstrony

Katalog spraw

Orzekanie o niepełnosprawności:

 1. Stopnie niepełnosprawności www.bip.leszno.pl/wydawanie-orzeczen-o-niepelnosprawnosci
 2. Karta parkingowa www.bip.leszno.pl/wydawanie-kart-parkingowych
 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej www.bip.leszno.pl/wydawanie-legitymacji

Instytucje pomocy:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: www.moprleszno.pl
 2. Dom Pomocy Społecznej www.dpsleszno.info
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy www.leszno.pl/Srodowiskowy_Dom_Samopomocy
 4. Urząd Miasta Leszna, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności www.bip.leszno.pl/zadania-powiatowego-zespolu-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci
 5. Urząd Miasta Leszna, Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
 6. Powiatowy Urząd Pracy www.pupleszno.bip.gov.pl/
 7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.gov.pl

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne www.bip.leszno.pl/srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej
 2. Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą www.bip.leszno.pl/dofinansowanie-do-oprocentowania-kredytu
 3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy (staże, szkolenia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, studia podyplomowe) www.bip.leszno.pl/finansownie-wydatkow-na-instrumenty-lub-uslugi-rynku-pracy
 4. Refundacja kosztów utworzenia przez pracodawcę stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej www.bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-wyposazenia
 5. Dofinansowanie do szkolenia pracownika niepełnosprawnego http://bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-szkolenia
 6. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego www.bip.leszno.pl/zwrot-dodatkowych-kosztow
 7. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy www.bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-zatrudnienia
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-02-12 14:26:03
0 Koszyk