Katalog spraw

Orzekanie o niepełnosprawności:

 1. Stopnie niepełnosprawności www.bip.leszno.pl/wydawanie-orzeczen-o-niepelnosprawnosci
 2. Karta parkingowa www.bip.leszno.pl/wydawanie-kart-parkingowych
 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej www.bip.leszno.pl/wydawanie-legitymacji

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne www.bip.leszno.pl/srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej
 2. Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą www.bip.leszno.pl/dofinansowanie-do-oprocentowania-kredytu
 3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy (staże, szkolenia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, studia podyplomowe) www.bip.leszno.pl/finansownie-wydatkow-na-instrumenty-lub-uslugi-rynku-pracy
 4. Refundacja kosztów utworzenia przez pracodawcę stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej www.bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-wyposazenia
 5. Dofinansowanie do szkolenia pracownika niepełnosprawnego http://bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-szkolenia
 6. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego www.bip.leszno.pl/zwrot-dodatkowych-kosztow
 7. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy www.bip.leszno.pl/zwrot-kosztow-zatrudnienia

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
 5. Dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika
 6. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
 7. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 8. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
 9. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania nabytego w ramach programu.
 10. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 11. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
 12. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).
 13. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Więcej informacji o powyższych zadaniach i wzory wniosków dostępne na stronie www.moprleszno.pl/swiadczenia-z-pfron