Graficzny nagłówek podstrony

Jan Duffhauss

JAN DUFFHAUSS otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Leszna:

  • za szczególne zasługi położone dla miasta Leszna.
  • wiceburmistrz Deurne od września 1986 do marca 1994,
  • osobiście zaangażowany w rozwój partnerskich kontaktów Leszna i Deurne od ich nawiązania w 1989 roku,
  • wyszukiwał w Holandii szkoły, placówki kultury i instytucje społeczne i zachęcał do podjęcia współpracy z placówkami polskimi,
  • jest aktywnym członkiem Towarzystwa Deurne-Leszno.
  • 8-krotnie przebywał w Polsce, przyjeżdżając z partnerami holenerskimi inicjując nawiązanie współpracy ( z tego 6-krotnie przyjeżdżał na koszt własny),
  • zawsze osobiście opiekował się wszystkimi grupami polskimi przebywającymi w Deurne, pełniąc bardzo często funkcję przewodnika po Holandii.
  • aktywnie uczestniczył w szkoleniu pracowników Urzędu Miasta podczas miesięcznego kursu w Urzędzie w Deurne,
  • uczy się języka polskiego ażeby lepiej rozumieć - nasze problemy, kulturę i obyczaje po to by móc wykorzystać to w bezpośrednich kontaktach i przybliżaniu Polski mieszkańcom Holandii,
  • można umownie stwierdzić, że p. Jan Duffhauss jest naszym " ambasadorem" w Deurne i Holandii.
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-02-01 12:14:28
0 Koszyk