Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 08 października 2019

Jak ma wyglądać teren przy ul. Towarowej? Konsultacje

Zdjęcie, Jak ma wyglądać teren przy ul. Towarowej? Konsultacje

Prezydent Miasta Leszna zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 października o godz. 17.00. Dotyczyć ono będzie terenu przy ul. Towarowej, w sąsiedztwie noclegowni, torów kolejowych i Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie rozpocznie się zbiórką przed Urzędem Miasta Leszna na ul. K. Karasia 15. Najpierw wraz z projektantami udamy się na spacer po terenie, którego dotyczyć mają konsultacje. Następnie wrócimy do urzędu, by porozmawiać o wstępnej koncepcji przygotowanej przez projektantów.
Jest to pierwsze z cyklu zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań konsultacyjnych. Część z nich skierowana będzie do konkretnych grup, tj. młodzieży czy przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w sąsiedztwie terenu pokolejowego. O wszystkich terminach będziemy informować zainteresowanych.

Poza udziałem w spotkaniach, swoje pomysły będzie można zgłaszać także drogą elektroniczną, na adres mailowy: rewitalizacja@leszno.pl lub na profilu: www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna. Czekamy na nie do 28 października br.

Po konsultacjach powstanie finalna koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, którą zaprezentujemy wszystkim zainteresowanym podczas odrębnego spotkania.

Zagospodarowanie terenów w pobliżu torów kolejowych to bardzo ważny element rewitalizacji Leszna. Jesteśmy w gronie 20 miast w Polsce, które realizują projekty modelowe (w naszym przypadku to projekt pn. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”). Przyglądają się nam inne miasta w Polsce, dla których stanowić możemy inspirację. Niewiele z nich, a może nawet żadne nie ma w planach nadawanie nowych funkcji terenom pokolejowym. Chcielibyśmy przejść ten proces wspólnie z mieszkańcami i różnymi grupami, tak, by obszar przy ulicy Towarowej stał się jedną z wizytówek naszego miasta, godną naśladowania.

Centralnie położone tereny pokolejowe są szansą na ożywienie gospodarcze, stanowią rezerwę terenu, która może przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych (brak mieszkań komunalnych, brak infrastruktury społecznej, realizacja koncepcji mixu społecznego) oraz funkcjonalno-przestrzennych Leszna.
Na terenie przy ul. Towarowej planuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. Docelowo w budynkach mieszkalnych mają powstać mieszkania dostosowane do potrzeb różnych grup, w tym osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na obszarze planuje się stworzyć atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń o zróżnicowanym charakterze, sprzyjającą interakcjom między przyszłymi mieszkańcami i użytkownikami.

To nie jedyne zmiany, jakie mogą nastąpić na obszarach w pobliżu torów kolejowych. Wspomniany powyżej teren nie będzie oderwaną od reszty miasta wyspą. Chcemy go dobrze skomunikować z resztą miasta, zarówno w stronę śródmieścia, jak i oddzielonego torami kolejowymi Zatorza. Planujemy przebudować ulicę Towarową, będziemy też dążyć do stworzenia węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ul. Towarowej, między dworcem PKP i PKS. Są to zmiany, które nie staną się od razu. Jednak już teraz można je dobrze zaplanować, by konsekwentnie potem wprowadzać w życie.

Wszelkich informacji dotyczących konsultacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna pod numerem telefonu 65 529 46 35 oraz e-mailem: rewitalizacja@leszno.pl 

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-18 12:27:43
0 Koszyk