Graficzny nagłówek podstrony

Inwentaryzacja mieszkaniowych zasobów komunalnych

W 2018 roku dokonano na zlecenie Miasta Leszna „Inwentaryzacji z oceną stanu technicznego mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym socjalnych dla wskazania niezbędnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji prac remontowych i modernizacyjnych”. Inwentaryzacja, która objęła 63 budynki, stanowiła podstawę do przygotowania dokumentacji technicznych dla miejskich kamienic.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone 19 grudnia 2017r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych znajduje się TUTAJ

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk