Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 03 lutego 2021

Inicjatywa lokalna w roku 2020 - podsumowanie

Zdjęcie, Inicjatywa lokalna w roku 2020 - podsumowanie

Rok 2020 nie był łatwy również pod względem realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Z realizacji kilku zadań trzeba było zrezygnować, wiele pomysłów trzeba było odłożyć "na lepsze czasy".

Jednak mimo tej trudnej sytuacji udało sie zrealizować 18 zadań. 
Na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi w 2020 r. zaplanowano w budżecie miasta kwotę 150 000,00 zł, dodatkowe środki były przeznaczone na realizację tzw. inicjatyw inwestycyjnych.

Nabór wniosków odbywał się w trybie ciągłym. W 2020 r. do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 33 wniosków, 18 zostało przyjętych do realizacji (w tym pięć zadań to działania inwestycyjne). Wartość środków z budżetu miasta zaangażowanych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2020r. to 95 467,41 zł. Dodatkowo 245 770,30 zł z budżetu miasta zostało zaangażowanych na realizację działań inwestycyjnych polegających na oświetleniu ulicy Szyszkowej oraz ulicy Iglastej, budowie parkingów na os. Ogrody czy remoncie drogi na os. Zamenhofa.

 

Zestawienie zrealizowanych zadań: 

 

 

Zestawienie odrzuconych/ niezrealizowanych wniosków:

 

Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku (w kolejności wpływania wniosków):

1. Oświetlenie ulicy Szyszkowej w Lesznie - odcinek z numerami 3,5,10,12

2. Oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie

3. Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2020 roku

4. Serce dla Leszna 2020

5. Rozbudowa pasieki miejskiej 

6. Wiosenne glancowanie 

7. Budowa miejsc parkingowych na ulicy Ogrody

8. Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2020 roku (Akcja sterylizacja 2020) - edycja II

9. Ku pamięci - Izba pamięci ZSRB - uczczenie 100-lecia istnienia szkoły. Edycja 2

10. Sąsiedzki teatr podwórkowy

11. Zielony mural przy ulicy Królowej Jadwigi

12. Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej od nr 1 - 6

13. Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

14. Remont drogi - ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana

15. Bieg na 100-lecie powrotu Leszna do macierzy - 2020

16. Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

17. Sterylizacja kotów w Lesznie

18. Anioły nad Lesznem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk