Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 14 lipca 2020

Inicjatywa lokalna w pierwszym półroczu 2020

Zdjęcie, Inicjatywa lokalna w pierwszym półroczu 2020

W pierwszej połowie roku ze względu na pandemię nie wszystkie pomysły mieszkańców udało się zrealizować. Zachęcamy jednak do składania wniosków bo środki na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej są jeszcze dostępne.

 

 

 

 

 

Na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi w 2020 r. zaplanowano w budżecie miasta kwotę 200 000,00 zł, dodatkowo na większe działania inwestycyjne przeznaczono 1 117 097,00 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. W pierwszej połowie 2020r. wpłynęło łącznie 16 wniosków, 10 zostało przyjętych do realizacji (w tym trzy zadania to działanie inwestycyjne), cztery zadania nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię i ograniczenia z nią związane, dwa wnioski odrzucono. Wartość środków z budżetu miasta zaangażowanych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w pierwszej połowie 2020r. to 61 160,00 zł. Dodatkowo 69 300,00 zł z budżetu miasta zostało zaangażowanych na realizację działań inwestycyjnych polegających na oświetleniu ulicy Szyszkowej w Lesznie, oświetleniu ulicy Iglastej w Lesznie oraz budowie miejsc parkingowych na ulicy Ogrody.

 Zaangażowanie środków finansowych z budżetu miasta przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-14 10:45:26
0 Koszyk