Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 25 sierpnia 2020

Inicjatywa lokalna - są jeszcze środki na realizację

Zdjęcie, Inicjatywa lokalna - są jeszcze środki na realizację

Od początku 2020 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęło 25 wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. 8 z nich dotyczyło tzw. inicjatywy inwestycyjnej. Nie wszystkie pomysły mieszkańców zostały zrealizowane, m.in. ze względu na pandemię. Miasto Leszno dysponuje jeszcze środkami na realizację zadań z inicjatywy lokalnej, jeśli wiec macie pomysł oraz chęć do działania - zapraszamy do składania wniosków.

 

 

 

 

Miasto Leszno nie dysponuje już środkami na realizację zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury - w związku z tym, nie przyjmuje już wniosków na realizację zadań w tym właśnie obszarze. 

Wnioski można jeszcze składać w obszarach: 

 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Promocji i organizacji wolontariatu
 • Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.
 • Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Rewitalizacja

 

 

 

 

 

Jeśli wypełnienie wniosku sprawia Wam problem, macie pytania lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 65 529 54 02 lub mailowo amichalska@leszno.pl 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk